Asbestundersökning i Åbo

Vi erbjuder snabb, pålitlig och opartisk asbestanalys av material-, damm- och luftprov, för både byggföretag och privata hushåll. Proven analyseras med standardiserade metoder inom polarisations-mikroskopi (PLM) och svepelektronmikroskopi med grundämnesana-lysator (SEM-EDS). För att säkerställa kvaliteten av analysen deltar vi regelbundet i jämförelserundor inom asbestanalys, ordnade av Stor-britanniens arbetshälsomyndighet (Health and Safety Executive, As-bestos In Materials Scheme, AIMS).

Priset för materialprov är 80 euro / prov (Moms 0%)

Om du har frågor så ring gärna vårt asbest-team: +358 44 787 4845

Bekanta dig med forskarna - Asbestgruppen

asbestitiimi

 • Asbestansvarig - Casimir Näsi
 • Asbestforskare - Jussi Hyvönen
 • Asbestforskare - Markus Virtanen
 • Asbestforskare - Nicolas Lindén

Ansvarig forskare - Casimir Näsi (Geolog, FM)

Casimir

Asbestgruppens ledare, ansvarig för asbestanalys och kundförhållanden

Asbestforskare - Jussi Hyvönen (Geolog, FM)

Casimir

Asbestforskare, geolog

 • Filosofiemagister i geologi (Åbo Akademi, 2018)

Asbestforskare - Markus Virtanen (Fysiker, FM -> 2021)

Markus

Asbestforskare, magisterstuderande inom fysik (Åbo universitet)

 • Över 2 års erfarenhet inom asbestanalys (från 2016)
 • Tusentals prov analyserat

Asbestforskare - Nicolas Lindén (Geologi studerande)

Asbestforskare, magisterstuderande inom geologi (Åbo Akademi)

Över 2 års erfarenhet inom asbestanalys (från 2020)

 • Hundratals prov analyserat

Provtagningsanvisningar:

 • Materialprov
 • Dammprov
 • Leverera provet till Top Analytica
 • Resultaten skickas per e-mail senast nästa vardag

Ladda ner anvisningen (material)

Ladda ner anvisningen (damm/tejpmetod)

Ladda ner anvisningen (damm/torkningsmetod)

Ladda ner beställningsblanketten (word)

Fyll i beställningsblanketten på nätet (På finska)

reading

Materialprovtagning (Ladda ner anvisning)

 1. Lösgör en bit av materialet som ska analyseras och packa provet i en slutbar plastpåse (t.ex Minigrip).
 2. Markera påsen med tydlig identifikation.
 3. Varje material som ska analyseras bör packas i enskillda påsar.
 4. Fyll i beställningsblanketten och granska att alla påsar är klart markerade och att provuppgifterna är korrekt.
 5. Hämta eller skicka provet med beställningsblankett till Top Analytica.

Välineet

Torkningsprov(Ladda ner anvisning)

 1. Vänd en 1-2 liter minigrip påse ut-och-in och lägg in din hand.
 2. Torka dammytor med påsen och försök samla dammet på påsens yta.
 3. Vänd påsen rätt och slut den.
 4. Markera påsen med tydlig identifikation.

Tejpprov (Ladda ner anvisning)

 1. Klipp en ca 10 cm bit av genomskinlig tejp.
 2. Vik 1-2 cm från varje ända så att limsidorna tar ihop.
 3. Tryck på dammytan med mitten av tejpen.
 4. Vik tejpprovet två gånger om och lägg det i en slutbar påse (t.ex Minigrip).
 5. Markera påsen med tydlig identifikation.

Näytepussit

teippi

Fyll i beställningsblanketten och packa omsorgsfullt varje prov

 • Samla alla enskillda prov i en slutbar påse för transport
 • Om du skickar prov på post, använd ett hållbart bubbelplastkuvert

Försändelse av proven

 • Ta med ditt prov till Top Analytica personligen (eller lämna i vår brevlåda)

ELLER

 • Skicka provet till Top Analytica per post

Vår adress:

Top Analytica Oy, Bruksgatan 4, 20540 Åbo

Top Analytica Old Mill
Teknologifastighet Old Mill

Rapportering av resultat

 • Resultatet av analysen kommer per email
 • På begäran rapporterar vi resultaten också per telefon
 • Vi levererar analysresultaten inom 1 vardag

malliraportti

Trovärdighet

Vårt laboratorie följer det internationella laboratoriekvali-tetssystemet IOS / IEC 17025. Vi kontrollerar kvaliteten med både intern och extern auditering. Vi är FINAS akkrediderade med material- och damnprover (T337). Ni kan läsa mer om vårt status här: https://www.finas.fi/sites/en/operators/Pages/default.aspx#k=T337

Kvaliteten och pålitligheten i våra analyser är viktiga för oss och därför kan du vara säker att du får kvalificerad expert-tjänst från vår kunniga laboratioriepersonal.

Top Analytica deltar regelbundet i jämförelserundor för asbestanalys, ordnade av Storbritanniens "Health and Safety Executive" laboratorie (AIMS - Asbestos in Materials Scheme). Med 12 poäng efter den sista omgången (AIMS R68 - Maj 2019är vår AIMS-rating Godtagbar.  En list av alla finska laboratorier som deltar i AIMS finns här (Finnish laboratory classification report - AIMS Rounds 63 - 65).

Laadukkaat asbestitutkimukset

Om asbest

Asbestlagstiftningen i Finland förnyades år 2016, och enligt den nya lagen skall man utföra en asbestkartläggning före en renovering som kräver rivning. Den tvetydiga lag-stiftningen har orsakat osäkerhet hos privatpersoner, för-valtare och byggnadsarbetare och det är därför vi har samlat in användbar information om asbest för dig. Du kan läs mer om asbestens användning, historia och lagstiftels här.

Läs mer här