Asbestundersökning i Åbo

Vi erbjuder snabb, pålitlig och opartisk asbestanalys av material-, damm- och luftprov, för både byggföretag och privata hushåll. Proven analyseras med standardiserade metoder inom polarisationsmikroskopi (PLM) och svepelektronmikroskopi med grundämnesanalysator (SEM-EDS). För att säkerställa kvaliteten av analysen deltar vi regelbundet i jämförelserundor inom asbestanalys, ordnade av Storbritanniens arbetshälsomyndighet (Health and Safety Executive, Asbestos In Materials Scheme, AIMS).

Priset för materialprov är 80 euro / prov (ALV 0%)

Bekanta dig med forskarna - Asbestgruppen

asbestitiimi

 • Asbestansvarig - Jere Manni
 • Asbestforskare - Casimir Näsi
 • Asbestforskare - Markus Virtanen
 • Förskning assistant - Kristiina Mäkelä

Ansvarig forskare - Jere Manni (Fysiker, FM)

Jere

Asbestgruppens ledare, ansvarig för asbestanalys och kundförhållanden

Asbestforskare - Casimir Näsi (Geolog, FM)

Casimir

Laboratoriets geolog och ljusmikroskopi ansvarig

Asbestforskare - Markus Virtanen (Fysiker, FM -> 2019)

Markus

Asbestforskare, magisterstuderande inom fysik (Åbo universitet)

 • Över 2 års erfarenhet inom asbestanalys (från 2016)
 • Tusentals prov analyserat

Provtagningsanvisningar:

 • Materialprov
 • Dammprov
 • Leverera provet till Top Analytica
 • Resultaten skickas per e-mail senast nästa vardag

Ladda ner anvisningen (material)

Ladda ner anvisningen (damm/tejpmetod)

Ladda ner anvisningen (damm/torkningsmetod)

Ladda ner beställningsblanketten (word)

Fyll i beställningsblanketten på nätet (På finska)

reading

Materialprovtagning (Ladda ner anvisning)

 1. Lösgör en bit av materialet som ska analyseras och packa provet i en slutbar plastpåse (t.ex Minigrip).
 2. Markera påsen med tydlig identifikation.
 3. Varje material som ska analyseras bör packas i enskillda påsar.
 4. Fyll i beställningsblanketten och granska att alla påsar är klart markerade och att provuppgifterna är korrekt.
 5. Hämta eller skicka provet med beställningsblankett till Top Analytica.

Välineet

Torkningsprov(Ladda ner anvisning)

 1. Vänd en 1-2 liter minigrip påse ut-och-in och lägg in din hand.
 2. Torka dammytor med påsen och försök samla dammet på påsens yta.
 3. Vänd påsen rätt och slut den.
 4. Markera påsen med tydlig identifikation.

Tejpprov (Ladda ner anvisning)

 1. Klipp en ca 10 cm bit av genomskinlig tejp.
 2. Vik 1-2 cm från varje ända så att limsidorna tar ihop.
 3. Tryck på dammytan med mitten av tejpen.
 4. Vik tejpprovet två gånger om och lägg det i en slutbar påse (t.ex Minigrip).
 5. Markera påsen med tydlig identifikation.

Näytepussit

teippi

Fyll i beställningsblanketten och packa omsorgsfullt varje prov

 • Samla alla enskillda prov i en slutbar påse för transport
 • Om du skickar prov på post, använd ett hållbart bubbelplastkuvert

Försändelse av proven

 • Ta med ditt prov till Top Analytica personligen (eller lämna i vår brevlåda)

ELLER

 • Skicka provet till Top Analytica per post

Vår adress:

Top Analytica Oy, Bruksgatan 4, 20540 Åbo

Top Analytica Old Mill
Teknologifastighet Old Mill

Rapportering av resultat

 • Resultatet av analysen kommer per email
 • På begäran rapporterar vi resultaten också per telefon
 • Vi levererar analysresultaten inom 1 vardag

malliraportti

Trovärdighet

Vårt laboratorie följer det internationella laboratoriekvalitetssystemet IOS / IEC 17025. Vi kontrollerar kvaliteten med både intern och extern auditering.

Kvaliteten och pålitligheten i våra analyser är viktiga för oss och därför kan du vara säker att du får kvalificerad experttjänst från vår kunniga laboratioriepersonal.

Top Analytica deltar regelbundet i jämförelserundor för asbestanalys, ordnade av Storbritanniens "Health and Safety Executive" laboratorie (AIMS - Asbestos in Materials Scheme). Med 0 felpunkter efter den sista omgången (AIMS R65 - Maj 2018är vår AIMS-rating GOOD.  En list av alla finska laboratorier som deltar i AIMS finns här (Finnish laboratory classification report - AIMS Rounds 63 - 65).

Laadukkaat asbestitutkimukset

Om asbest

Asbestlagstiftningen i Finland förnyades år 2016, och enligt den nya lagen skall man utföra en asbestkartläggning före en renovering som kräver rivning. Den tvetydiga lagstiftningen har orsakat osäkerhet hos privatpersoner, förvaltare och byggnadsarbetare och det är därför vi har samlat in användbar information om asbest för dig. Du kan läs mer om asbestens användning, historia och lagstiftels här.

Läs mer här