Etusivu - Top Analytica


mikroskopi

Asbestitutkimukset

Asbestianalyysit meiltä luotet­tavasti, nopeasti ja puo­lueettomasti. Analy­soimme materi­aali-, pöly- sekä ilmanäytteitä. Käytämme asbestitutkimuksessa polarisaatio­valomikroskopiaa (PLM) sekä pyyhkäisy­elektroni­mikroskopiaa (SEM). Pyrimme toimit­tamaan tulokset alle vuorokaudessa. Olitpa yksityis­henkilö tai alan ammattilainen, niin ota yhteyttä ja kysy lisää. Top Analytica Oy Ab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima asbestin ilma-, pöly- ja materiaalinäytetestauslaboratorio T337, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditointistatuksen löydät FINAS-sivuilta:

FINAS Akkreditointistatus

Asbestitutkimus – lomakkeet ja hinnat ->

Asbestundersökning – service på svenska ->

analyysi

Pintatekniset tutkimus- ja analyysipalvelut

Laajan laitekannan ja asian­tuntija­osaamisemme avulla tarjoamme huippu­luokan kuvantamis­menetelmiä, pinta-analytiikkaa sekä kemial­lista analytiikkaa. Asian­tuntija­ryhmämme koostuu kemian, fysiikan sekä geologian alojen erikoisosaajista, minkä vuoksi pystymme auttamaan laajalti eri teollisuuden tahoja. Ota rohkeasti yhteyt­tä ja selvi­tetään miten voimme auttaa.

Lue myös laiteajan vuokraamisesta ->

laptop ikoni

Laitteisto ja analysointimenetelmät

Laitteistomme koostuu erilaisista spektros­koop­pisista sekä mikros­kooppisista lait­teista. Menetelmämme sovel­tuvat niin kuvan­tamiseen, alku­aine­pitoisuuksien määrit­tämiseen kuin mole­kyylien tunnis­tamiseen. Näyt­teiden käsittelyyn labora­toriostamme löytyy kemial­liseen käsit­telyyn sovel­tuvaa tietämystä sekä erikois­lait­teistoa mm. poikki­leikkeiden teke­miseen.

Lue lisää esimerkiksi Ionileikkurista (BIB) ->

TOP ANALYTICA OY AB

Top Analytica Oy Ab tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille analyysi- ja tutkimus­palveluja. Laitteemme soveltuvat mm. prosessi-, kemian-, paperi- ja metalli­teollisuuden ongelmien selvittämiseen sekä rakennus­teollisuuden materiaalien haitta-aineanalyyseihin. Toimimalla yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme materiaalien pinta­ominaisuuksia asiakkaan kilpailu­kyvyn parantamiseksi. Suoritamme toimeksi­annot luotta­muksellisina, puolueet­tomasti ja kilpai­lukykyisesti. Noudatamme kansain­välistä labora­torioiden ISO/IEC 17025 -laatu­järjestel­mää. Top Analytican asiakastietosuojasta ja yleisistä sopimusehdoista voit lukea lisää täältä ->

Top Analytican päätoimialat ovat:

 • Pintatekniikan palvelututkimus ja pinta-analyysit
 • Asbestianalyysit
 • Yritysten ja korkeakoulujen tutkimusverkoston kehittäminen
 • Konsultointi

Menetelmämme soveltuvat mm. seuraavien aiheiden tutkimiseen:

 • Adheesio-ongelmat; Maalit, lakat, polymeerit jne.
 • Elektroniikkateollisuuden materiaalit
 • Korroosio-ongelmat
 • Pinnoitteet ja ohutkalvot
 • Keraamiset jauheet
 • Erilaiset kuidut

Tutkimus- ja asiantuntijaverkosto:

 • Laiteaikavuokraus
 • Laitekäyttöverkosto
 • Konsultointi
 • Koulutus
 • Seminaarit ja työpajat
 • Yhteistyöprojektit

Tulevia tapahtumia

Palautteesi on meille tärkeä!

Asiantuntijamme

 • Top Analytica Oy Ab
 • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
 • Puhelin: 02-2827780
 • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab