Kontaktikulma ja pintaenergia (CA) - Top Analytica

Kontaktikulmamittari

Laitteen avulla on mahdollista tutkia esimerkiksi, miten jokin neste levittyy, tarttuu ja pysyy jollakin pinnalla sekä miten nesteen ja pinnan ominaisuuksia voisi muuttaa, jotta halutut ominaisuudet paranisivat. Esimerkiksi maalin tapauksessa on toivottavaa, että maali levittyy helposti ja tasaisesti halutulle pinnalle, tarttuu siihen kovin kiinni ja pysyy pitkään, eikä hilseile pois. Toisaalta olisi kiva, jos sadevesi veisi mukanaan lian auton pinnalta ja sateen jälkeen auton pinta olisi puhdas ja kuiva.

Kontaktikulmamittarilla voidaan mitata kiinteiden ja nestemäisten materiaalien pintaenergiat sekä niiden dispersiivisten ja polaaristen komponenttien suuruudet. Näiden tietojen avulla on mahdollista tutkia kahden pinnan välistä rajapintaa ja vuorovaikutuksia kuten adheesiovoimaa, jännitystä ja levittymistä. Lisäksi voidaan arvioida pinnan reaktio- ja likaantumisherkkyyttä, homogeenisuutta ja mitata kuinka suuri kallistuskulma tarvitaan, jotta pisara liukuu itsestään pois pinnalta. Täten kontaktikulmalaitetta voidaan hyödyntää hyvin laajasti erilaisissa sovelluskohteissa ja teollisuuden aloilla tuotteiden tutkimuksessa ja kehityksessä.

CA

Hyödyt ja sovelluskohteet:

 • Pintojen adheesio
 • Kiinteiden pintojen sekä maalien, liuottimien, öljyjen ja muiden nesteiden pintaenergiat
 • Reagoi ensimmäiseen atomikerrokseen
 • Kalvojen ja pinnoitteiden tutkimus
 • Maalien, liuottimien ja öljyjen pintaenergiat
 • Likaantumisherkkyyden määritys

Soveltuvat näytemateriaalit:

 • Kiinteät orgaaniset ja epäorgaaniset materiaalit
 • Nestemäiset orgaaniset ja epäorgaaniset materiaalit
 • Näytteen kokoluokka on yleensä n. 10 x 10 mm – 10 x 10 cm, mutta pienemmät ja isommatkin näytteet saattavat sopia

Esimerkkejä:

CA
lue koko case-study täältä
 • Top Analytica Oy Ab
 • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
 • Puhelin: 02-2827780
 • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab