Lääketeollisuus - Top Analytica

Lääketeollisuus ja terveydenhuolto

lääketeollisuus

Terveydenhuollon laitteissa käytettävien materiaalien on oltava laadullisesti moitteettomia, luotettavia ja vastattava annettuja viranomaissäädöksiä. Esimerkiksi muoviosien kontaminaatiot ja laadulliset erot voidaan selvittää FTIR-instrumentilla. Kirjastotietokantoja hyödyntäen voidaan erilaiset muovilaadut kartoittaa nopeasti ja luotettavasti. Top Analytica Oy:n ISO/EC 17025 laboratoriolaatujärjestelmä huolehtii myös siitä, että analyysityö on luotettavaa ja asianmukaista.

Lääketeollisuudessa ilmenevät tuotteisiin siirtyneet valmistuksen aikaiset ongelmat, kuten öljyt ja palaneet materiaalijäämät sekä metallit ovat usein määrältään vähäisiä, mutta tuotteen laadun ja turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä havaita ja etsiä niiden pääasiallinen lähde. Tuotantohävikkien pienentämiseksi tämä on tapahduttava nopeasti. Pienet kontaminaatiomäärät saadaan näkyviin esimerkiksi Raman ja SEM-EDS instrumentoinnilla. Sekä alkuainekartoitus että kontaminaatioiden ja lääkeaineiden aktiivisten komponenttien jakaumien selvittäminen ovat tämän suhteen tärkeässä roolissa mikroanalytiikassa.

Pakkausmateriaalin saumauskohdat voivat myös olla pullonkaula tuotteen puhtaudelle myymälästä kuluttajalle. Pintaherkkien analyysilaitteiden avulla saadaan selvitettyä esimerkiksi liimapintojen tartuntaongelmia.

Top Analytica Oy:ssä voimme myös tutkia nesteiden käyttäytymistä erilaisilla materiaalipinnoilla, mistä on hyötyä mm. silloin, kun halutaan tarkastella applikoitavan nesteen levittymistä kalvojen ja pinnoitteiden päällä.

  • Top Analytica Oy Ab
  • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
  • Puhelin: 02-2827780
  • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab