Top Analytica Oy Ab

Top Analytica Oy Ab tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille analyysi- ja tutkimus­palveluja. Laitteemme soveltuvat mm. prosessi-, kemian-, paperi- ja metalli­teollisuuden ongelmien selvittämiseen sekä rakennus­teollisuuden materiaalien haitta-aineanalyyseihin. Toimimalla yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme materiaalien pinta­ominaisuuksia asiakkaan kilpailu­kyvyn parantamiseksi. Suoritamme toimeksi­annot luotta­muksellisina, puolueet­tomasti ja kilpai­lukykyisesti. Noudatamme kansain­välistä labora­torioiden IOS/IEC 17025 -laatu­järjestel­mää. Top Analytican asiakastietosuojasta ja yleisistä sopimusehdoista voit lukea lisää täältä ->

  • Top Analytica Oy Ab
  • Ruukinkatu 4, 20540 Åbp (Old Mills innergård)
  • Telefonnummer: 02-2827780
  • Asbest-teamet: +358 44 787 4845
Copyright © 2022 Top Analytica Oy Ab