Etusivu - Ruotsi - Top Analytica

Experter på materialforskning och analytiska tjänster

Top Analytica är specialiserat på att betjäna kunder från flera olika industrier. Våra kunder arbetar med pappers- och andra fiberbaserade produkter, med ytbeläggningar, samt inom kemi-, elektronik-, stål-, och läkemedelsindustrin. Vi besitter en bred expertis, och till våra vanligaste uppdrag hör problemlösning för produktionsanläggningar och stöd vid produktutveckling och kvalitetsgranskning. Utöver detta är vi även specialiserade på analyser av skadliga ämnen som asbest, PAH, tungmetaller och mikrober. Alla analyser och uppdrag utförs konfidentiellt och opartiskt. Som ett opartiskt laboratorium är våra tjänster även väl lämpade för rättsliga tvister.

Analysteknik

Vår analysutrustning består av moderna mikroskop och spektrometrar lämpade för avbildning och kemisk analys. Vi använder oss av både traditionell provprepareringsutrustning och av mera avancerade verktyg som t.ex.jonstrålssåg för att göra tvärsnitt av väldigt hög kvalitet.

Våra instrument och deras användingsområden

Kontaktvinkel – Vätning och adhesionsegenskaper

TOF-SIMS – Organiska och oorganiska joner

XPS (ESCA) – Grundämnessammansättning, kemiska bindningar

FTIR och RAMAN – Kemiska bindningar

SEM-EDS/EBSD/WDS – Avbildning, grundämnessammansättning, kristallstruktur

XRF – Bulkanalys av grundämessammansättning

GC-MS  Identifiering av volatila och semi-volatila föreningar

BIB – Provpreparering, tvärsnitt av hög kvalitet

Instrument via Top Analyticas nätverk

TEM, COM, AFM, TG/DSC, XRD, ICP-MS/AES, Pyr-GC-MS

Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab