Provtagningsanvisning för asbest innehållande materialprov:

Asbest är en grupp av oorganiska fibrösa silikatmineraler. Asbestfibrer kan brytas och spjälkas och därmed bilda asbest-damm, som är extremt farligt för hälsan vid inandning. Asbestdammet samlas nämligen permanent i lungorna, och orsakar obotliga sjukdomar i andningsorganen som kan visa sig först 10-30 år efter exponering. Asbestlagstiftningen förnyades 2016, och enligt den nya lagen skall man utföra en asbestkartläggning före en renovering som kräver rivningsarbete. I en kart-läggning undersöks om bostaden/byggnaden har material som innehåller asbest.

Här på Top Analytica utför vi asbestanalyser av material-, damm- och luftprov. Materialproven är huvudsakligen fogbruk, murbruk, mattor, lim, fyllnadsmaterial och isolerings- och fasadskivor. Om du gör din egen renovering och är osäker på vad som skall göras, kontakta asbest specialliserade företag och fråga om asbestkartläggning.

Provtagningsanvisningar:

Vår adress:

Top Analytica Oy Ab

Bruksgatan 4

20540 Åbo, Finland 

Om det finns några oklarheter med provtagning, kontakta vår laboratoriepersonal.

Copyright © 2023 Top Analytica Oy Ab