Anvisningar och blanketter - Top Analytica

Provtagningsanvisning för asbest innehållande materialprov:

Asbest är en grupp av oorganiska fibrösa silikatmineraler. Asbestfibrer kan brytas och spjälkas och därmed bilda asbest-damm, som är extremt farligt för hälsan vid inandning. Asbestdammet samlas nämligen permanent i lungorna, och orsakar obotliga sjukdomar i andningsorganen som kan visa sig först 10-30 år efter exponering. Asbestlagstiftningen förnyades 2016, och enligt den nya lagen skall man utföra en asbestkartläggning före en renovering som kräver rivningsarbete. I en kart-läggning undersöks om bostaden/byggnaden har material som innehåller asbest.

Här på Top Analytica utför vi asbestanalyser av material-, damm- och luftprov. Materialproven är huvudsakligen fogbruk, murbruk, mattor, lim, fyllnadsmaterial och isolerings- och fasadskivor. Om du gör din egen renovering och är osäker på vad som skall göras, kontakta asbest specialliserade företag och fråga om asbestkartläggning.

Asbestgruppen tar emot prover på vår adress Ruukinkatu 4 på vardagar mellan kl. 8–16. Vid huvudentrén finns även en provlåda där prover kan lämnas utanför öppettiderna. Dessutom kan asbestprover lämnas i Top Analyticas mottagningslådor, belägna på Manhattan i Åbo (Ulpukkasuontie 5) och i Salo (Salorankatu 5). Lämna ditt prov med beställningsblanketten i brevlådan eller fyll i beställningsblanketten elektroniskt nedan. Skicka ett sms till numret 044 787 4845 när du lämnar ditt prov i brevlådan.

Provtagningsanvisningar:

Vår adress:

Top Analytica Oy Ab

Bruksgatan 4

20540 Åbo, Finland 

Om det finns några oklarheter med provtagning, kontakta vår laboratoriepersonal.

Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab