FAQ - Vanliga frågor och svar - Top Analytica

FAQ – Vanliga frågor och svar

Vad är asbest?

Asbest är en grupp av oorganiska fibrösa silikatmineraler, som användes i många byggmaterial. Asbest är inte giftig, men inandade asbestfibrer går inte att avlägsna från lungorna och kan orsaka sjukdomar i andningsorganen.

Var kan man hitta asbest?

I Finland användes asbest som byggmaterial 1922–1992. I bostäder är gamla pannrum, källare och badrum de vanligaste ställena där man använt asbest. Man kan också hitta asbest i byggskivor, takmaterial, målfärger, fäst- och fogmassa för kakelplattor, plastmattor och deras lim.

Måste jag göra asbestkartläggning om…?

Allt material som byggdes före 1994 måste testas för asbest före en renovering som kräver rivningsarbete. Upp till tio små hål (t.ex. för att hänga upp en tavla eller installera ett skåp) kan göras utan asbestkartläggning.

Kan jag riva asbest själv?

NEJ. Det är alltid bara professionella med tillstånd som får riva asbesthaltiga byggmaterial. Asbestrivning som gjorts dåligt kan leda till spridning av asbestfibrer i omgivningen.

Kan jag ta asbestprov själv?

Ja, du kan ta prov själv. Om du gör din egen renovering och är osäker på vad du gör, kontakta asbestspecialliserade företag och fråga om asbestkartläggning.

Vad gör jag om asbest hittas?

Hela eller inkapslade asbesthaltiga byggmaterial är i sig inte farliga för hälsan och behöver inte avlägsnas från bostäder bara för att de innehåller asbest. Om asbest innehållande material kräver rivning måste rivande, enligt lagen, göras som asbestrivningsarbete. Kontakta asbestspecialliserade företag och fråga om asbestrivning.

När får jag resultaten?

Top Analytica levererar analysresultaten inom 1 vardag.

Behöver jag oroa mig för asbest i min lägenhet?

Du behöver inte oroa dig för asbest förutsatt att du inte planerar att renovera. Asbest som är inkapslade i byggmaterial eller en del av husstrukturen är i sig inte farliga för hälsan. Man bör endast oroa sig över trasiga asbesthaltiga byggmaterial. Inandade asbestfibrer går inte att avlägsna från lungorna och kan leda till obotliga sjukdomar i andningsorganen, t.ex. mesoteliom, lungcancer och asbestos.

Varför har asbest använts?

Asbest användes i många byggmaterial på grund av dess bra egenskaper, såsom mycket god värme- och elektrisk isolationsförmåga, kemisk resistans och goda absorberande egenskaper. I Finland användes asbest som byggmaterial 1922–1992. Det var först i slutet av 1970-talet som man på allvar förstod att asbest är extremt farligt för hälsan vid inandning.

Vilka material innehåller asbest?

Mest sannolikt hittar man asbest i gamla pannrum och källare, där det har använts som isoleringsmaterial. I bostäder kan asbest hittas i byggskivor, takmaterial, målfärger, fäst- och fogmassa för kakelplattor, plastmattor och deras lim.

Måste asbestkartläggning göras om det nya golvet installeras ovanpå det gamla?

Nej, men det rekommenderas att gamla golvet provtas före nya installeras för att det måste oberoende undersökas vid eventuell rivning.

Jag inandade asbestdamm av misstag, måste jag se en läkare?

Nej, inandade asbestfibrer går inte att avlägsna från lungorna och därmed finns det inget läkaren kan göra. En liten exponering orsakar endast mycket små hälsorisker, jämförtbart med att röka några cigaretter. Begränsa exponeringen för asbest i framtiden.

Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab