Privata hushåll - Top Analytica

Asbestundersökning för privata hushåll

asbesti

Asbestlagstiftningen i Finland förnyades år 2016, och enligt den nya lagen skall man utföra en asbestkartläggning före en renovering som kräver rivningsarbete. I praktiken innebär det att allt material som byggts före 1994 måste undersökas för asbest. Av den som gör asbest-kartläggningen krävs tillräcklig kännedom av asbest som material, var asbest förekommer och om rivning av asbest i konstruktioner. Utöver detta krävs det yrkeskunnande med beaktande på typen av asbest och vid rivningens kart-läggning. Som en privatperson kan du ta prov själv, men om du gör din egen renovering och är osäker på vad du gör, kontakta asbest specialliserade företag och fråga om asbestkartläggning. Vi hjälper vid någon osäkerhet och svarar gärna på frågor gällande asbest.

asbestipurkutyö

Asbestsanering

Om det hittas asbest i kartläggningen får endast personer med tillstånd och utblidning för asbestsanering riva de asbesthaltiga materialen för att säkerställa att omgivningen inte utsätts för asbestdamm.. Det är bara professionella med tillstånd som får göra asbestsanering. Du KAN INTE riva asbest själv, eftersom det orsakar hälsorisk för alla användare av rummet och även för hela bostadsbolaget.

Provtagningsanvisningar:

 • Materialprov
 • Dammprov
 • Leverera provet till Top Analytica
 • Resultaten skickas per e-mail senast nästa vardag

Ladda ner anvisningen (material)

Ladda ner anvisningen (damm/tejpmetod)

Ladda ner anvisningen (damm/torkmetod)

Ladda ner beställningsblanketten (Word)

Fyll i beställningsblanketten på nätet (på finska)

 

asbesti välineet

Materialprovtagning (Ladda ner anvisningar)

 1. Lösgör en bit av materialet som ska analyseras och packa provet i en slutbar plastpåse (t.ex Minigrip).
 2. Markera påsen med tydlig identifikation.
 3. Varje material som ska analyseras bör packas i enskillda påsar.
 4. Fyll i beställningsblanketten och granska att alla påsar är klart markerade och att provuppgifterna är korrekt.
 5. Hämta eller skicka provet med beställningsblankett till Top Analytica.

asbesti näytepussit

Torkningsprov (Ladda ner anvisning)

 1. Vänd en 1-2 liter minigrip påse ut-och-in och lägg in din hand.
 2. Torka dammytor med påsen och försök samla dammet på påsens yta.
 3. Vänd påsen rätt och slut den.
 4. Markera påsen med tydlig identifikation.

Tejpprov (Ladda ner anvisning)

 1. Klipp en ca 10 cm bit av genomskinlig tejp.
 2. Vik 1-2 cm från varje ända så att limsidorna tar ihop.
 3. Tryck på dammytan med mitten av tejpen.
 4. Vik tejpprovet två gånger om och lägg det i en slutbar påse (t.ex Minigrip).
 5. Markera påsen med tydlig identifikation.

asbesti pöly näyte

asbesti teippi

Fyll i beställningsblanketten och packa omsorgsfullt varje prov

 • Samla alla enskillda prov i en slutbar påse för transport
 • Om du skickar prov på post, använd ett hållbart bubbelplastkuvert

Försändelse av proven

 • Ta med ditt prov till Top Analytica personligen (eller lämna i vår brevlåda)

ELLER

 • Skicka provet till Top Analytica per post

Vår adress:

Top Analytica Oy, Bruksgatan 4, 20540 Åbo

Old mill top analytica

Teknologifastighet Old Mill

Rapportering av resultat

 • Resultatet av analysen kommer per email
 • På begäran rapporterar vi resultaten också per telefon
 • Vi levererar analysresultaten inom 1 vardag

asbesti tulokset raportti

Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab