PAH-analyysit - Top Analytica

PAH-analyysit materiaalinäytteistä

Tarjoamme luotettavaa ja puolueetonta PAH-aineiden testausta. Analyysit suoritamme omissa tiloissamme olevilla korkealaatuisilla uutto- ja kaasukromatografi-massaspektrometri (GC-MS)-laitteistoilla. PAH-analyysilla saamme selville näytteessä olevat yhdisteet sekä niiden pitoisuudet. Noudatamme toiminnassamme SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 standardia.

Analysoitavat PAH-yhdisteet:

 • Antraseeni C14H10
 • Asenafteeni C12H10
 • Asenaftyleeni C12H8
 • Bentso(a)antraseeni (BaA) C18H12
 • Bentso(a)pyreeni (BaP) C20H12
 • Bentso(b)fluoranteeni (BbFA) C20H12
 • Bentso(k)fluoranteeni (BkFA) C20H12
 • Betso(g,h,i)peryleeni (BhgiP) C22H12
 • DiBentso(a,h)antraseeni (DBahA) C22H14
 • Fenantreeni C14H10
 • Fluoranteeni C16H10
 • Fluoreeni C13H10
 • Indeno[1,2,3-cd]pyreeni C22H12
 • Kryseeni C18H12
 • Naftaleeni C10H8
 • Pyreeni C16H10

PAH-yhdisteet ovat hiilivetyjä, joita syntyy orgaanisen aineksen epätäydellisen palamisen tuotteena. Yleisimmin PAH-yhdisteitä on vahoissa tervapapereissa, -pahveissa, vedeneristeenäkin käytetyssä kivihiilipiissä ja -tervassa sekä muissa vanhoissa bitumituotteissa. Etenkin kivihiilipikeä sisältäävän materiaalin saattaa tunnistaa pistävästä, ratapölkkyä muistuttavasta hajusta. On kuitenkin syytä muistaa, että PAH-yhdisteitä sisältävä materiaali voi olla myös täysin hajuton. PAH-yhdisteet on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi yhdisteiksi ja ne aiheuttavat esimerkiksi silmä- ja iho-oireita.

Materiaalinäytteen PAH-analyysin hinta on 130,00€ (+alv 24%).

Mikäli sinulla on PAH-analyysiin liittyvää kysyttävää, voit olla meihin yhteydessä joko puhelimitse +358 44 714 7491 tai sähköpostilla eero.itala@topanalytica.com.

 • Top Analytica Oy Ab
 • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
 • Puhelin: 02-2827780
 • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab