Kvartsipöly - Top Analytica

Kvartsipöly

Piidioksidi (kvartsi) on luonnollisesti esiintyvä mineraali, jota esiintyy kivissä, hiekassa, savessa ja rakennusmateriaaleissa kuten tiilessä ja betonissa. Kvartsia on myös käytetty muovin ja kumin täyteaineena. Työntekijä voi altistua kvartsipölylle, kun tämän tyyppisiä materiaaleja puretaan, murskataan, hiotaan tai muuten käsitellään niin että syntyy pölyä. Piidioksidia voi esiintyä eri kidemuodoissa kuten kvartsi, kristobaliitti ja tridymiitti.

Terveys

Kvartsi aiheuttaa terveysvaaran hengitettynä. Alveolijakeinen kvartsipöly pääsee syvälle keuhkoihin ja jää sinne pysyvästi. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi:

 • Silikoosin eli pysyvän keuhkojen arpeutumisen
 • Kroonisen keuhkoputkentulehduksen (COPD)
 • Hengenahdistusta
 • Keuhkosyövän
 • Oireet voivat myös pahentua ajan myötä, vaikka altistumisesta on pitkä aika

Kvartsipölyanalyysi (piidioksidianalyysi)

Suomen lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2020, jolloin kvartsipölyn altistumiselle on säädetty työterveyden kannalta raja-arvo. Raja-arvo hengitettävälle (alveolijakeinen) kvartsipölylle on 0.1 mg/m3 (8 tunnin keskiarvolla). Lisätietoa (Finlex)

Työterveyslaitoksen määrittämä HTP-arvo (Haitalliseksi tunnettu pitoisuus) kvartsipölylle on 0.05 mg/m3, tämän ylittävä raja-arvo nähdään terveydelle haitalliseksi. Lisätietoa (TTL)

Menetelmä

Top Analytica tarjoaa luotettavaa analyysipalvelua piidioksidipölyn mittaamiseen. Käyttämämme menetelmä perustuu FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) -tekniikkaan, jossa on sovellettu NMAM 7602 -standardia. Menetelmä mittaa suodattimelle kerätyn pölyn tunnetusta ilmamäärästä. Mittaustulosta verrataan laissa esitettyyn raja-arvoon. Analyysituloksen saa 2—4 päivässä ja kiireellisenä työpäivän aikana. Tutkimuksen avulla voi määrittää kuinka paljon kvartsipölyä on ilmassa, miten pölyämisenestomenetelmät toimivat ja onko määrä terveydelle haitallinen.

Näytteenotto

Näytteenotto tapahtuu ilmapumpulla, jossa on syklonisuodatin. Suodattimella varustettu sykloni sijoitetaan työntekijän hengitysvyöhykkeelle, jonka altistumista mitataan (mieluiten työntekijän vaatteisiin). Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulisi mittaus kuitenkin tapahtua mahdollisimman lähellä hengitysvyöhykettä. Sykloniin kiinnitetään suodatinpurkki, jossa on PVC-suodatin (eri kuin asbestinäytteenotossa). Suodatinpurkkeja PVC-suodattimella saa Top Analyticalta ja ne sisältyvät näytteen hintaan.

Esimerkki syklonista ja pumpusta:

 • GS-3 Respirable Dust Cyclone, Conductive, 25 mm (no. 225-103) ja Filter Cassette/Cyclone
  Holder (no. 225-1)
 • GilAir Plus Personal Air Sampling Pump (1 – 5,100 cc/min)

Näytteenotto tapahtuu syklonin kautta suodatetun ilman avulla. Pumppaamisen nopeus tulee olla 2.75 L/min. Kvartsin HTP-arvo on 0,05 mg/m³. Suositeltava määritysraja ilmapitoisuudelle on 10 % HTP-arvosta (0,005 mg/m³). Tämä saavutetaan 6 h näytteenkeräysajalla. Mikäli tilassa on paljon pölyä, suodatinpurkki vaihdetaan uuteen 4 tunnin jälkeen. Suodattimessa saa olla maksimissaan 4 mg pölyä. Top Analytican asiantuntijat avustavat mielellään analyysiin liittyvissä kysymyksissä.

Ohjeet näytteenottoon (TTL)

 • Top Analytica Oy Ab
 • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
 • Puhelin: 02-2827780
 • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab