Fotoelektronispektroskopia (XPS) - Top Analytica

Röntgenfotoelektroni-
spektroskopia (XPS – X-ray Fotoelectron Spectroscopy)

XPS-1

XPS tunnetaan myös nimellä ESCA (Electron Microscopy for Chemical Analysis). Menetelmä perustuu röntgensäteillä näytteen pinnalta irrotettujen fotoelektronien energian analyysiin. Fotoelektronispektri sisältää kaikille alkuaineille (paitsi H ja He) tyypillisiä signaaleja, joiden avulla alkuaineet tunnistetaan kvalitatiivisesti sekä semikvantitatiivisesti (atomi-%) Havaittujen signaalien pienten energiatilojen muutosten perusteella saadaan informaatiota alkuaineiden kemiallisista sidostiloista ja intensiteettien perusteella voidaan laskea alkuainepitoisuuksia.

Alkuaineanalyysit

 • Antaa tietoa alkuaineiden kemiallisista sidostiloista
 • Analyysisyvyys 5-10 nm
 • Semikvantitatiivisia analyysejä
 • Herkkyys 0,1-1 atomi-%
 • Paikkaresoluutio alkuainekartoituksessa < 3 mikrometriä
 • Paikkaresoluutio pinta-analyyseissä 10 mikrometriä

XPS slider

Syvyysprofiilit

Saadaan tietoa näytteen alkuaineiden jakaumasta syvyyssuunnassa. Materiaalia poistetaan kerroksittain sputteroimalla ja jokaisen sputterointikerran jälkeen näyte mitataan uudestaan

 • Ohuiden pinnoitekerrosten paksuusmittaukset
 • Eri kerrosten alkuainepitoisuudet
 • Pinnoitteen homogeenisyys syvyyssuunnassa

XPS slider 2

Esimerkkejä

PET

Polyetyleenitereftalaatin sidostilat

Esimerkkikuvassa on PET-kalvon XPS-spektri, mistä voidaan hyvin nähdä hiilen kolme eri sidostilaa, jotka ovat merkitty kuvan molekyyliin nuolilla. Piikkien suuruudet ovat suoraan verrannollisia molekyylissä olevien sidostilojen määrään. Aromaattisen renkaan hiili-hiili -sidoksia on selkeästi enemmän kuin ketjun muita hiilisidoksia, minkä vuoksi tämä piikki on selkeästi kahta muuta suurempi.

 • Top Analytica Oy Ab
 • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
 • Puhelin: 02-2827780
 • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab