Optimen mikroskopia (valomikroskopia)

Optinen mikroskopia

Optinen mikroskooppi on yksi mikroanalytiikan tärkeimmistä moderneista työkaluista, vaikka sen keksimisestä on jo yli neljäsataa vuotta. Top Analytica Oy:n tutkimuksissa käytetään Olympuksen stereomikroskooppia sekä Leican läpäisyvalomikroskooppia. Näiden lisäksi näytteen preparoinnissa on käytössä ultramikrotomi ohutleikkeiden valmistamiseksi.

Optisten mikroskooppien etuna on mahdollisuus käyttää materiaalien värejä hyväksi sekä laaja pinta-ala, josta analyysi voidaan suorittaa. Usein optisia mikroskooppeja käytetään muiden instrumenttien kuten SEM, EDS, WDS ja Tof-SIMS apuna kartoitettaessa mielenkiintoisia analyysikohtia. Usein myös epoksihartsiin valetut näytteet tutkitaan optisesti ennen elektronimikroskopointia.

mikroskooppi

Näytetiedot

  • Kiinteä, Neste
  • Dimensiot riippuvat näytteen käsittelystä


Sovelluskohteita

  • Yleinen ongelmanratkaisu
  • Geologiset näytteet


Menetelmän edut

  • Helppo ja nopea analyysi
  • Visuaalinen havainnointi
  • Top Analytica Oy Ab
  • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
  • Puhelin: 02-2827780
  • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab