Näytteenkäsittely­menetelmät

Poikkileikkausmenetelmät

ionileikkuri laitekuva

Ionileikkuri

Terveydenhuollon laitteissa käytettävien materiaalien on oltava laadullisesti moitteettomia, luotettavia ja vastattava annettuja viranomaissäädöksiä. Esimerkiksi muoviosien kontaminaatiot ja laadulliset erot voidaan selvittää FTIR-instrumentilla. Kirjastotietokantoja hyödyntäen voidaan erilaiset muovilaadut kartoittaa nopeasti ja luotettavasti. Top Analytica Oy:n ISO/EC 17025 laboratoriolaatujärjestelmä huolehtii myös siitä, että analyysityö on luotettavaa ja asianmukaista.

hiontalaite

Hiontalaite

Hiontalaitteisto on tarkoitettu perinteiseen mekaaniseen hiontaan ja kiillotukseen. Näytteet voidaan valaa epoksimuottiin tai hioa sellaisenaan. Käytämme niin piikarbidihiontapapereita kuin timanttilaikkoja.

mikrotomi

Mikrotomi

Mikrotomi on myös perinteisempi näytteen poikkileikkeiden tekemiseen soveltuva laite. Sen avulla näytteestä veistetään hyvin ohuita luiskoja muutaman mikrometrin tarkkuudella.


QUV-olosuhdekaappi

QUV testauksessa simuloidaan säärasitusta nopeutettuna. Näytteet altistetaan UV-säteilylle ja kosteudelle vuoron perään. UV rasituksessa voidaan käyttää sekä UVA että UVB lamppuja. Laitteella voidaan suorittaa olosuhdetestejä esimerkiksi korroosionkeston tutkimuksiin

quv olosuhdekaappi

Kemialliset käsittelyt

Suoritamme erilaisia kemiallisia käsittelyjä tarvittaessa joko analyysejä varten tai olosuhdetestejä varten.

  • Happosyövytys
  • Korroosiotestit
kemialliset käsittelyt

Maalipinnoitteet

Top Analytican laboratoriossa on erikoisvalmistettu maalauslinjasto. Pystymme pesemään, esikäsittelemään ja maalaamaan mm. peltilevyen päälle eripaksuisia monikerroskalvoja joko olosuhdetestejä tai mekaanisten ominaisuuksien testaamista varten.

Peltinäytteet kiinnitetään magneettialustalle ja maalataan erilaisten sauvojen avulla haluttuun kerrospaksuuteen. Maalin kovettuminen tehdään uunituksen avulla. Optimaalinen uunitusaika voidaan määrittää PMT-teippien avulla.

maalipinnoitteet
  • Top Analytica Oy Ab
  • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
  • Puhelin: 02-2827780
  • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab