Paperiteollisuus

Paperiteollisuudessa mikroskopian ja mikroanalytiikan avulla ratkaistaan niitä ongelmia jotka liittyvät tyypillisesti erilaisten pistemäisten tahrojen, liimojen, hartsien, öljykontaminaatioiden, pigmenttien, polymeerien ja tahmojen komponenttien tunnistamisen sekä tuotteiden laadullisten erojen kartoitukseen.

Kartonkimateriaalien kerrokselliset rakenteet sisältävät useita rajapintoja ja kuta useampi rajapinta materiaalissa on, sitä enemmän on kontrolloitavaa myös laadussa. Teollisuuden laitteistoissa kiertävät öljyt ovat tehokkaita tartunnanestäjiä ja saattavat kulkeutua yllättävistäkin paikoista itse lopputuotteeseen. Erityisesti silikoniöljyt aiheuttavat ongelmia jo alhaisinakin pitoisuuksina. Myös raaka-ainetoimittajan vaihtuessa on kiinnitettävä erityistä huomiota lopputuotteen laatuun, sillä raaka-aineiden tuotantotavat saattavat heijastua jatkojalostukseen merkittävästi. 

Etsittäessä uusia tuoteratkaisuja toimii mikroanalytiikkaa erinomaisena työkaluna materiaalin erilaisten rajapintojen kemiallisen koostumuksen, adheesio-ominaisuuksien, pintarakenteiden, kemiallisten yhdisteiden ja mahdollisten kontaminaatioiden tutkimiseksi.

Kykenemme palvelemaan massa- ja paperiteollisuutta monialaisella laitekannalla. SEM-EDS, ToF-SIMS, Raman, FTIR, ESCA ja kastumiskulmalaitteistot ovat jokainen omassa erityisasemassaan sen mukaan miltä syvyydeltä informaatiota etsitään. Erinomaisen alihankinta-verkostomme avulla olemme suorittaneet paperi-teollisuudelle myös mittavampia projekteja kuitumassan ja paperin ominaisuuksien selvittämiseksi.

paperiteollisuus analyytikka

Esimerkkejä tutkimussovelluksista

  • Paperipintojen tutkimus
  • Pinnoitteiden kerrospaksuudet
  • Erikoisvalmisteiset poikkileikkaukset
  • Täyteaineet ja pigmentit
  • Paperikuitujen mikrorakenteet
  • Top Analytica Oy Ab
  • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
  • Puhelin: 02-2827780
  • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab