Asbestianalyysit Turussa - Top Analytica Oy Ab

Asbestitutkimukset rakennusalan ammattilaisille

Rakennusalalla nopeus ja luotettavuus ovat avainasemassa. Top Analytican luotettavuus tutkimuksissa on huippuluokkaa ja palvelemme asiakkaitamme nopeasti ja joustavasti. Tärkeintä meille on asiakaslähtöisten tarpeiden täyttäminen, minkä takia kommunikointi laboratorion ja asiakkaan välillä pidetään aktiivisena ja rehellisenä. Pyrkimyksenä on se, että näytteet saadaan toimitettua laboratorioon oikealla tavalla, oikein merkittyinä, jolloin analyysien luotettavuus pysyy hyvänä. Otamme aina yhteyttä näytteenottajaan, jos näytteisiin liittyy epäselvyyksiä. Teemme myös muita haitta-aineanalyyseja (mm. PAH, PCB, Pb, kvartsipöly jne.), joiden lisäksi kauttamme hoituvat esimerkiksi mikrobi-, MARA-, PIMA- ja betonianalyysit.

Asbestitutkimuksista vastaa Jussi Hyvönen (FM, geologia). Asbestitutkijoina toimivat edellämainitun lisäksi Markus Virtanen (fysiikka), Nicolas Lindén (geologia) ja Aino Leppiniemi (fysiikka).

Kysy lisätietoja ja pyydä tarjous:

Näytteenotto-ohjeita:

 • Materiaalinäyte
 • Pölynäyte
 • Näytteiden toimittaminen Top Analyticalle
 • Tulokset sähköpostiisi jopa samana päivänä

Lataa ohjeet (PDF)

Lataa tilauslomake (Word)

Täytä nettitilauslomake

asbesti välineet

Materiaalinäytteen ottaminen (Lataa ohjeet)

 1. Irrota näytepala ja pakkaa se Minigrip-pussiin (tai vastaavaan).
 2. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus
 3. Pakkaa jokainen näyte erikseen omaan pussiinsa.
 4. Täytä tilauslomake ja varmista, että kaikkien näytteiden tunnukset, näytetiedot on kirjattu oikein.
 5. Lähetä/tuo näytteet Top Analyticaan

asbesti näytepussit

Pyyhintänäyte (Lataa ohjeet)

 1. Käännä 1-2 litran minigrip-pussi nurinpäin ja laita käsi pussin sisälle
 2. Pyyhi pölypintoja pussin kanssa
 3. Käännä pussin oikeinpäin ja sulje se
 4. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus

Teippinäyte (Lataa ohjeet)

 1. Leikkaa noin 10 sentin pala läpinäkyvää teippiä.
 2. Kääri 1-2 senttiä molemmista päistä liimapuolet vastakkain
 3. Painele pölypintoja keskiosan liimapinalla
 4. Käännä teippinäyte kaksinkerroin ja laita minigrip-pussiin
 5. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus

asbesti pöly näyte

asbesti teippi

Täytä tilauslomake ja pakkaa näytteet huolellisesti

 • Jokainen näyte vähintään kahden minigrip-pussin sisällä
 • Jos lähetät näytteet postilla, käytä kestävää kuplamuovikirjettä

Näytteiden toimittaminen

 • Tuo näytteesi suoraan Top Analyticaan (tai postilaatikkoon)

TAI

 • Voit lähettää näytteesi postitse Top Analyticaan

Osoitetiedot

Top Analytica Oy, Ruukinkatu 4, 20540 Turku

Old mill top analytica

Teknologiakiinteistö Old Mill

Tulosten raportointi

 • Saat tulokset sähköpostiisi kirjallisesti raportoituna
 • Pyydettäessä ilmoitamme suoraan puhelimitse
 • Saat tulokset viimeistään seuraavana päivänä näytteen tuontihetkestä

asbesti tulokset raportti

Korkealaatuista analytiikkaa

Top Analytica Oy Ab on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima asbestin pöly- ja materiaalinäytetestauslaboratorio T337, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Suoritamme myös asbestin ilmanäytteiden testausta, johon olemme hakemassa akkreditointistatusta. Lisää akkreditointistatuksestamme voit lukea FINAS-sivuilta www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T337

Olet koska vain tervetullut vierailemaan laboratorioomme ja suosittelemmekin lämpimästi tutustumista henkilö­kuntaamme, laitteisiimme ja menetelmiimme, jotta saat paremman käsityksen mitä näytteillesi Top Analyticalla tapahtuu. Laboratorioiden välillä on eroja niin henkilökunnan pätevyyden, laitteiden kuin menetelmienkin suhteen eikä asbestianalytiikan suhteen ole toistaiseksi olemassa virallisia säädöksiä miten ja kuka analyysit saa tehdä. Top Analytican koko henkilökunta on korkeasti koulutettua, laitteisto huippuluokkaa  ja menetelmämme pohjautuvat kansainvälisiin standardeihin, joita sovellamme tutkimuksissamme.

asbesti
asbestos

Top Analytica osallistuu asbestikartoitusalan kehittämiseen, yhteiseen laboratorioiden laadunvalvontaan ja tiedonkulkuun Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliiton (SAP ry) jäsenenä.

Top Analytica on vapaaehtoisesti mukana isobritannialaisen Health and Safety Laboratory –viranomaislaboratorion säännöllisesti järjestämissä asbestinäytteiden vertailumittauskierroksissa (AIMS – Asbestos in Materials Scheme). Viimeisimmän vertailukierroksen jälkeen luoki­tuksemme on edelleen parhaassa luokassa (good).

Logos
 • Top Analytica Oy Ab
 • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
 • Puhelin: 02-2827780
 • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab