Asbestianalyysit - Top Analytica Oy Ab, Turku

Asbestitutkimukset kotitalouksille

Vuoden 2016 alussa voimaan astunut lakimuutos edellyttää, että ennen purkutyöhön ryhtymistä on varmistuttava siitä, ettei purettavissa materiaaleissa ole asbestia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen remonttiin ryhtymistä on kaikkiin ennen vuotta 1995 valmistuneisiin kohteisiin tehtävä asbestikartoitus. Lain mukaan kartoittajalla on oltava riittävä perehtyneisyys asbestiin, materiaaleihin ja kartoitukseen. Jos otat omatoimisesti näytteitä, muista, että rakennuttajana (työn tilaajana) olet itse vastuussa myös muista palkkaamistasi työntekijöistä, jätteistä ja kohteen turvallisuusasioista. Jos tilanteeseen liittyy yhtään epävarmuutta, tai jos kartoitus on laaja, kehoitamme ottamaan yhteyttä alan ammattilaisiin. Neuvomme mielellämme näytteenotto- ja kartoitusasioissa (emme tee kartoituksia tai ota näytteitä).

Asbestitutkimusten hinnaston kotitalouksille löydät täältä. Asbestitutkimuksen hinta sisältää näytteiden analyysin sekä kirjallisen raportin. Emme veloita lisäkuluja kyselyistä tai laskutuksesta.

Asbestitutkimuksista vastaa Jussi Hyvönen (FM, geologia), jonka lisäksi asbestitutkijoina toimivat Nicolas Linden (geologia), Aino Leppiniemi (Fysiikka), Casimir Näsi (Geologia) ja Markus Virtanen (fysiikka).

asbesti

Näytteenotto-ohjeita:

 • Materiaalinäyte
 • Pölynäyte
 • Näytteiden toimittaminen Top Analyticalle
 • Tulokset sähköpostiisi jopa samana päivänä

Lataa ohjeet (PDF)

Lataa tilauslomake (Word)

Täytä nettitilauslomake

asbesti välineet

Materiaalinäytteen ottaminen (Lataa ohjeet)

 1. Irrota näytepala ja pakkaa se Minigrip-pussiin (tai vastaavaan).
 2. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus
 3. Pakkaa jokainen näyte erikseen omaan pussiinsa.
 4. Täytä tilauslomake ja varmista, että kaikkien näytteiden tunnukset, näytetiedot on kirjattu oikein.
 5. Lähetä/tuo näytteet Top Analyticaan

asbesti näytepussit

Pyyhintänäyte (Lataa ohjeet)

 1. Käännä 1-2 litran minigrip-pussi nurinpäin ja laita käsi pussin sisälle
 2. Pyyhi pölypintoja pussin kanssa
 3. Käännä pussin oikeinpäin ja sulje se
 4. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus

Teippinäyte (Lataa ohjeet)

 1. Leikkaa noin 10 sentin pala läpinäkyvää teippiä.
 2. Kääri 1-2 senttiä molemmista päistä liimapuolet vastakkain
 3. Painele pölypintoja keskiosan liimapinalla
 4. Käännä teippinäyte kaksinkerroin ja laita minigrip-pussiin
 5. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus

asbesti pöly näyte

asbesti teippi

Täytä tilauslomake ja pakkaa näytteet huolellisesti

 • Jokainen näyte vähintään kahden minigrip-pussin sisällä
 • Jos lähetät näytteet postilla, käytä kestävää kuplamuovikirjettä

Näytteiden toimittaminen

 • Tuo näytteesi suoraan Top Analyticaan (tai postilaatikkoon)

TAI

 • Voit lähettää näytteesi postitse Top Analyticaan

Osoitetiedot

Top Analytica Oy, Ruukinkatu 4, 20540 Turku

Old mill top analytica

Teknologiakiinteistö Old Mill

Tulosten raportointi

 • Saat tulokset sähköpostiisi kirjallisesti raportoituna
 • Pyydettäessä ilmoitamme suoraan puhelimitse
 • Saat tulokset viimeistään seuraavana päivänä näytteen tuontihetkestä

asbesti tulokset raportti

Näytteenotto

Näyte on pieni pala rakennusmateriaalia, joka tuodaan tutkittavaksi laboratorioon. Näytteen ottamisen voi suorittaa kuka tahansa, eikä se vaadi esimerkiksi työlupaa asbestipurkutyöhön. Ohjeistuksena on kuitenkin, että näytteenottajalla on oltava riittävä perehtyneisyys aiheeseen, jotta asianmukainen näyte tulee otettua oikeasta paikasta ja oikealla tavalla. Huomioitavaa on myös, että näytteen analysointi ei yksinään vastaa asbestikartoitusta. Asbestikartoitus on lain mukaan tehtävä rakennuttajan tai muun valvojan toimesta rakennushankkeessa, johon voi sisältyä asbestipurkua. Näytteenotto ja analyysit ovat siis vain osa asbestikartoituksen kokonaisuutta. Käytännössä näytteenotto kannattaa siis jättää aina asbestikartoittajan vastuulle.

asbesti välineet näytteenotto

Asbestikartoitus

Asbestikartoituksen tekee käytännössä aina asbestialan ammattilainen. Asbestikartoituksessa asiantuntija tutkii remontoitavaksi suunnitellun alueen, ottaa näytteitä asbestia mahdollisesti sisältävistä materiaaleista ja toimittaa näytteet laboratorioon analysoitavaksi. Analyysitulosten valmistuttua kartoituksen suorittanut asiantuntija laatii kartoitusraportin, josta ilmenevät asbestia sisältävät materiaalit ja materiaaleissa käytetyt asbestilaadut. Kartoitusraportista on myös käytävä selvästi ilmi materiaalien polyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa. Pidä huolta, että kartoittajasi on hyvin koulutettu ja että saat selkeän kartoitusraportin itsellesi!

“Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön.” (798/2015) 

asbesti näytepussit

Asbestipurkutyö

Jos asbestia havaitaan kohteesta, on asbesti poistettava lakisääteisesti määritettynä asbestipurkutyönä. Työn saa suorittaa vain sertifioitu asbestipurkutyön ammattilainen. Asbestipitoista materiaalia EI SAA poistaa itsenäisesti. Väärin tehty poisto aiheuttaa vaaran kaikille tilaa käyttäville henkilöille sekä mahdollisesti kokonaisen taloyhtiön asukkaille. Tyypillisesti purettavan kohteen ympäröivä tila osastoidaan siten, että asbestipitoinen ilma ei pääse leviämään muualle purkutyön aikana. Lopuksi osastoitu tila puhdistetaan.

asbestipurkutyö
 • Top Analytica Oy Ab
 • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
 • Puhelin: 02-2827780
 • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab