Asbestitutkimukset kotitalouksille

Vuoden 2016 alussa voimaan astunut lakimuutos edellyttää, että ennen purkutyöhön ryhtymistä on varmistuttava siitä, ettei purettavissa materiaaleissa ole asbestia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen remonttiin ryhtymistä, on kaikkiin ennen vuotta 1995 valmistuneisiin kohteisiin tehtävä niin sanottu asbestikartoitus. Lain mukaan kartoittajalla on oltava riittävä perehtyneisyys asbestiin, materiaaleihin ja kartoitukseen. Jos otat omatoimisesti näytteitä, niin muista kuitenkin, että rakennuttajana (työn tilaajana) olet itse vastuussa myös muista palkkaamistasi työntekijöistä, jätteistä ja kohteen turvallisuusasioista. Jos tilanteeseen liittyy yhtään epävarmuutta tai jos kartoitus on laaja, keho-tamme ehdottomasti ottamaan yhteyttä alan ammat-tilaisiin. Neuvomme mielellämme näytteenotto- ja kartoitus-asioissa (emme tee kartoituksia tai ota näytteitä).

Asbestitutkimusta elektronimikroskoopilla (Kuvassa Markus Virtanen)

Asbestitutkimuksista vastaa Casimir Näsi (FM, geologia), joka on tehnyt gradunsa asbestin tutkimisesta. Asbestitutkijoina toimivat edellämainitun lisäksi Markus Virtanen (fysiikka), Jussi Hyvönen (geologia) ja Nicolas Linden (geologia).

Näytteenotto-ohjeita:

 • Materiaalinäyte
 • Pölynäyte
 • Näytteiden toimittaminen Top Analyticalle
 • Tulokset sähköpostiisi jopa samana päivänä

Lataa ohjeet  (pdf)

Lataa tilauslomake (word)

Täytä nettitilauslomake

reading

Materiaalinäytteen ottaminen (Lataa ohjeet)

 1. Irrota näytepala ja pakkaa se Minigrip-pussiin (tai vastaavaan). 
 2. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus
 3. Pakkaa jokainen näyte erikseen omaan pussiinsa. 
 4. Täytä tilauslomake ja varmista, että kaikkien näytteiden tunnukset, näytetiedot on kirjattu oikein.
 5. Lähetä/tuo näytteet Top Analyticaan

Välineet

Pyyhintänäyte (Lataa ohjeet)

 1. Käännä 1-2 litran minigrip-pussi nurinpäin ja laita käsi pussin sisälle
 2. Pyyhi pölypintoja pussin kanssa
 3. Käännä pussin oikeinpäin ja sulje se 
 4. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus

Teippinäyte (Lataa ohjeet)

 1. Leikkaa noin 10 sentin pala läpinäkyvää teippiä.
 2. Kääri 1-2 senttiä molemmista päistä liimapuolet vastakkain
 3. Painele pölypintoja keskiosan liimapinalla
 4. Käännä teippinäyte kaksinkerroin ja laita minigrip-pussiin 
 5. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus

Näytepussit

teippi

Täytä tilauslomake ja pakkaa näytteet huolellisesti

 • Jokainen näyte vähintään kahden minigrip-pussin sisällä
 • Jos lähetät näytteet postilla, käytä kestävää kuplamuovikirjettä

Näytteiden toimittaminen

 • Tuo näytteesi suoraan Top Analyticaan (tai postilaatikkoon)

TAI

 • Voit lähettää näytteesi postitse Top Analyticaan

Osoitetiedot:

Top Analytica Oy, Ruukinkatu 4, 20540 Turku

Top Analytica Old Mill
Teknologiakiinteistö Old Mill

Tulosten raportointi

 • Saat tulokset sähköpostiisi kirjallisesti raportoituna
 • Pyydettäessä ilmoitamme suoraan puhelimitse
 • Saat tulokset viimeistään seuraavana päivänä näytteen tuontihetkestä

malliraportti

Näytteen ottamisesta

Näyte on pieni pala rakennusmateriaalia joka tuodaan tutkittavaksi laboratorioon. Näytteen ottamisen voi suorittaa kuka tahansa eikä se vaadi esimerkiksi asbestipurku-työlupaa. Ohjeistuksena on kuitenkin, että näytteen-ottajalla on oltava riittävä perehtyneisyys aiheeseen, jotta asian-mukainen näyte tulee otettua oikeasta paikasta ja oikealla tavalla. Huomioitavaa on myös se, että näytteen analysointi ei yksinään vastaa asbestikartoitusta, mikä puolestaan lain mukaan on tehtävä rakennuttajan tai muun valvojan toimesta rakennushankkeessa, johon voi sisältyä asbesti-purkua. Näytteenotto ja näytteen analyysit ovat siis vain osa asbestikartoituksen kokonaisuutta. Käytännössä näytteen-otto kannattaa siis jättää aina asbestikartoittajan vastuulle.

asbestos

Asbestikartoitus

Asbestikartoituksella tarkoitetaan toimenpidettä, missä asiantuntija kartoittaa kohteen paikanpäällä ja tekee siitä asianmukaisen kartoitusraportin. Asbestikartoituksen tekee käytännössä aina asbestialan ammattilainen. Kartoituksessa paikallistetaan missä asbestia voi olla ja selvitetään asbestin laatu sekä sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä. Kartoitusraportissa on selvitettävä materiaalien polyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa. Pidä huolta, että kartoit-tajasi on hyvin koulutettu ja että saat selkeän kartoitus-raportin itsellesi.

"Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön." (798/2015) 

asbestos

Asbestipurkutyö

Jos asbestia havaitaan kohteesta, on se poistettava niin sanottuna asbestipurkutyönä, mikä on lakisääteisesti määri-tetty. Työn saa suorittaa vain sertifioitu asbesti-purkutyön ammattilainen. Asbestipitoista materiaalia EI SAA poistaa itsenäisesti. Väärin tehty poisto aiheuttaa vaaran kaikille tilaa käyttäville henkilöille sekä mahdollisesti kokonaisen talo-yhtiön asukkaille. Tyypillisesti purettavan kohteen ympäröivä tila osastoidaan niin, että asbesti-pitoinen ilma ei pääse leviämään muualle purkutyön aikana. Lopuksi osastoitu tila puhdistetaan.

Lue lisää

asbestos