Muut menetelmät - Top Analytica

Muut analysointimenetelmät

Värimittari

Minolta Spectrophotometer

Minolta Spectrophotometer CM3600d värimittauslaitteisto toimii näkyvän valon aallonpituusalueella 360 – 740 cm-1. Laitteistolla voidaan mitata kiinteitä tasomaisia, jauhemaisia ja kidemäisiä näytteitä sekä nesteitä. Nestemäiset näytteet mitataan kyveteissä transmittanssimittauksina.

Menetelmässä valkoinen varjoton valo ohjataan näytteeseen. Näytteestä heijastunut valo detektoidaan. Jokainen näkyvän valon aallonpituus vastaa tiettyä väriä. Näytteiden välisiä värieroja voidaan mitata käyttäen Lab koordinaatteja (musta-valko (delta L), puna-vihreä (delta a) sekä kelta-sininen (delta b)).

  • Väriavaruus CIELab*
  • Säteilylähde D65 (4 kpl xenon lamppuja)
  • Mittausgeometria D/8.
  • Havainnointikulma 10°
  • Mittaukset kiillon kanssa ja ilman
  • Kolme eri mittausaukon kokoa


Kiiltomittari

Kannettava Erichsen Picogloss 503

Kannettava Erichsen Picogloss 503 on kolmen kulman kiiltomittari. Kolme kulmaa 20, 60 ja 85 astetta, voidaan mitata samanaikaisesti.

pH-mittari

pH-mittari
  • Top Analytica Oy Ab
  • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
  • Puhelin: 02-2827780
  • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab