Pitääkö huolestua asbestista? - Top Analytica Oy Ab

Kysymyksiä ja vastauksia

Seuraavat vastaukset ovat tulkintoja eri julkaisuista, lainsäädännöstä sekä opetusmateriaalista.

Mitä on asbesti?

Asbesti on tietty silikaattimineraali (eli kiviainesta), joka luonnostaan muodostaa hyvin ohutta kuitumaista olomuotoa tietyissä olosuhteissa. Asbesti ei ole kemiallisesti myrkyllistä, mutta hengitysteihin joutuessa elimistö ei pysty sitä poistamaan, joilloin asbestista tulee haitallista ja mm. lisää syöpäriskiä. Asbestimineraaleiksi luokitellaan 6 eri lajia; krysotiili, krokidoliitti, amosiitti, antofylliitti, aktinoliitti sekä tremoliitti. Näistä yleisin on krysotiili, mutta Suomessa erityisen yleinen on antofylliitti, koska Suomessa oli vuoteen 1975 asti toiminut maailman suurin antofylliittikaivos Paakkilassa.

Missä asbestia on?

Asbestia on käytetty laajalti erilaisissa materiaaleissa. Todennäköisimmin asbestiin törmää pannuhuoneissa, vanhoissa sähkökeskuksissa ja kellaritiloissa, missä sitä on käytetty eristeenä. Asbestia on käytetty paljon myös paloeristeenä mm. palo-ovissa ja laivoissa. Asuintiloista asbestia voi löytää erilaisten laastien, tasoitteiden ja liimojen yhteydessä, esimerkiksi keittiön tai kylpyhuoneen laatoitukset, tai lattiamatot ja niiden kiinnitysaineet.

Pitääkö tehdä asbestikartoitus jos…?

Asbestikartoitus olisi tehtävä aina kun lähdetään purkamaan rakenteita ja riskinä on asbestipitoisen materiaalin pölyäminen. Asbestikartoitus pitäisi tehdä kohteissa, jotka ovat rakennettu ennen vuotta 1994 (asbestin käytön kieltovuosi). Linjauksena on asetettu 10 reiän sääntö, mikä tarkoittaa, että pieniä reikiä voi tehdä alle 10 kappaletta ilman asbestikartoitusta (esim taulun kiinnitys tai kaapin asennus).

Näytteenotto tai analyysiraportti ei yksinään vastaa asbestikartoitusta.

Saako asbestia purkaa itsenäisesti?

EI. Asbestin purku on käytännössä aina luvanvaraista toimintaa ja vaatii asbestipurkupätevyyden. Edes omakotitalossa asbestia ei saa purkaa omatoimisesti. Vastaat toki omasta terveydestäsi, mutta siinä tapauksessa, jos purkuun on lähdetty omatoimisesti, vastaat myös sellaisen henkilön terveydestä, jotka purkutyön jälkeen tai sen aikana saattavat altistua asbestipitoiselle hengitysilmalle kyseisestä purkutyöstä johtuen.

Voinko ottaa asbestinäytteen itse?

Asbestinäytteen saa ottaa itse ja teettää asbestianalyysin. Tämä ei vielä vastaa asbestikartoitusta, mutta tutkimuksella voi selvittää, onko näytteessä asbestia vai ei. Huomaathan, että tutkimus koskee aina vain näytteenottajan ottamaa näytettä, jolloin suuri vastuu on myös näytteenotossa. Huono näyte ei ole välttämättä edustava ja saattaa vääristää tuloksen. Tämän takia näytteenottajan olisi oltava ammattitaitoinen ja ymmärrettävä mitä on tekemässä. Asbestikartoittajalta vaaditaan alaan perehtyneisyyttä ja asianmukainen koulutus.

Mitä tehdä jos näytteestä havaitaan asbestia?

Jos asbestipitoista materiaalia halutaan purkaa, on se tehtävä asbestipurkutyönä. Ota yhteyttä alan ammatilaisiin, joilla on voimassa oleva asbestipurkutyölupa.

Asbestipitoinen materiaali voidaan myös jättää rakenteisiin, jos sitä ei pureta eikä aiheuta pölyämisvaaraa. Koska purkamista ei tehdä, ei myöskään asbestista tarvitse välittää. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vanhan lattiamaton päälle voidaan asentaa esim. uusi laminaatti. On kuitenkin hyvä tehdä dokumentti asbestin olemassaolosta rakenteessa jatkoa varten, jotta tulevaisuudessa remontoinnin yhteydessä ei tarvitsisi ottaa uutta näytettä alla olevasta materiaalista.

Kuinka nopeasti tulokset tulevat?

Top Analytica toimittaa tulokset yhden työpäivän sisällä näytteen vastaanottamisesta. Kirjallinen raportti toimitetaan sähköpostitse.

Pitääkö olla huolissaan, jos asbestia on asunnossani?

Jos asbestia on rakenteissa, ei siitä tarvitse huolestua, jos rakenteet ovat ehjät eikä purkamista ole suunnitteilla. Asbesti ei ole rakenteissa vaarallista, ellei asbestipitoinen materiaali pölyä hengitysilmaan.

Miksi asbestia on käytetty?

Asbestilla on lukuisia hyviä ominaisuuksia, kuten palonkestävyys, lämmöneristävyys ja lujuus, jotka parantavat rakennusteknisesti materiaalien ominaisuuksia. Asbestia on tästä syystä usein esimerkiksi sekoitettu laasteihin materiaalin ominaisuuksien parantamiseksi. Rakennusmateriaalina asbesti on siis erittäin hyvä tuote, mutta valitettavasti vaarallinen ihmiselle.

Missä materiaaleissa asbestia on?

Asbestia on käytetty monenlaisissa materiaaleissa. Eniten sitä käytettiin rakennusmateriaalien yhteydessä, mutta myös esimerkiksi autojen jarrupaloissa, sekä mm. kloorin tuotannossa eräänlaisena suodattimena. Alla listaus erilaisista rakennusmateriaaleista, joissa asbestia on voitu käyttää. Asbestin kulta-aika oli 1960—70-luvuilla, jolloin sitä käytettiin hyvin paljon.

Tässä listaus suurimmasta osasta materiaaleista, joissa asbestia on käytetty:

 • Putkieristeet
 • Akustinen eristys
 • Asbestisementtituotteet
 • Kuitusementtituotteet
 • Asbestipahvit
 • Asbestiruiskutus
 • Bitumiemulsiot
 • Bitumikermit
 • Bitumimaali ja -liimat
 • Bitumisaumausmassat
 • Joustovinyylimatot
 • Kattohuovat
 • Muovi- ja kumimatot
 • Muovimassalattiat
 • Julkisivumaalit
 • Magnesiamassa-lattiat
 • Mineraalihuovat
 • Palonsuojalevyt
 • Palo-ovet
 • Plastiset saumausmassat
 • Kiinnitys- ja saumauslaastit
 • Seinätasoitteet
 • Pinnoitetut teräslevyt
 • Vinyylilaatat
 • Öljykattilat
 • Asbestilangat,- nauhat ja -kankaat

Pitääkö asbestitutkimus tehdä, jos vanhan lattian päälle asentaa laminaatin?

Asbestitutkimus on hyvä tehdä ennen uuden pinnan asentamista, koska vanha lattia on vielä näkyvissä ja siitä on helpompi ottaa näyte. Jos purkamista ei kuitenkaan suoriteta, voi vanhan lattian päälle asentaa laminaatin ilman asbestitutkimusta.

Hengitin asbestipitoista pölyä, pitääkö mennä lääkäriin?

Voit keskustella lääkärin kanssa, mutta hengitetylle asbestille ei voi tehdä jälkikäteen mitään. Vähäinen altistuminen asbestille aiheuttaa hyvin pienen riskin sairastua. Se riski on kuitenkin olemassa ja sitä pyritään minimoimaan. Hengitämme kuitenkin luonnostaankin erilaisia haitta-aineita jatkuvasti ja esimerkiksi tupakanpolttoa pidetään haitallisempana kuin asbestille altistuminen.

Pitkäaikainen altistuminen aiheuttaa suuremman riskin, minkä takia esimerkiksi purkutyöntekijät ovat erityisen riskialttiissa asemassa. Tämän takia asbestipurku suoritetaan aina siten, että pölyn hengittäminen minimoidaan suojaimin ja osastoinnilla.

 • Top Analytica Oy Ab
 • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
 • Puhelin: 02-2827780
 • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab