Asbestitutkimus - Top Analytica

Asbestitutkimus

Tarjoamme nopeaa, luotettavaa ja puolueetonta asbestianalytiikkaa materiaali-, pöly- sekä ilmanäytteistä. Analysoimme näytteet soveltaen standardoituja menetelmiä käyttäen sekä polarisaati­ovalo­mikroskopiaa (PLM) että pyyhkäisy­elektroni­mikroskopiaa yhdistet­tynä energiaerotteiseen röntgen­analysaat­toriin (SEM-EDS).

Palvelemme niin rakennus­alan ammatti­laisia kuin yksi­tyisiä koti­talouksia. Lue tarkempia tietoja tarpeit­tesi mukaan.

Mikäli sinulla on kysymyksiä asbestista tai asbestianalyysistä voitte olla yhteydessä meihin puhelimitse +358 44 787 4845 tai sähköpostitse asbestitiimi@topanalytica.com

Asbestityövastaava
Jussi Hyvönen
044 714 7434

Asbestityö-varavastaava
Nicolas Lindén
044-787 4845

Näytteenotto-ohjeita:

 • Materiaalinäyte
 • Pölynäyte
 • Näytteiden toimittaminen Top Analyticalle
 • Tulokset sähköpostiisi jopa samana päivänä

Lataa ohjeet (PDF)

Lataa tilauslomake (Word)

Täytä nettitilauslomake

asbesti välineet

Materiaalinäytteen ottaminen (Lataa ohjeet)

 1. Irrota näytepala ja pakkaa se Minigrip-pussiin (tai vastaavaan).
 2. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus
 3. Pakkaa jokainen näyte erikseen omaan pussiinsa.
 4. Täytä tilauslomake ja varmista, että kaikkien näytteiden tunnukset, näytetiedot on kirjattu oikein.
 5. Lähetä/tuo näytteet Top Analyticaan

asbesti näytepussit

Pyyhintänäyte (Lataa ohjeet)

 1. Käännä 1-2 litran minigrip-pussi nurinpäin ja laita käsi pussin sisälle
 2. Pyyhi pölypintoja pussin kanssa
 3. Käännä pussin oikeinpäin ja sulje se
 4. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus

Teippinäyte (Lataa ohjeet)

 1. Leikkaa noin 10 sentin pala läpinäkyvää teippiä.
 2. Kääri 1-2 senttiä molemmista päistä liimapuolet vastakkain
 3. Painele pölypintoja keskiosan liimapinalla
 4. Käännä teippinäyte kaksinkerroin ja laita minigrip-pussiin
 5. Merkitse pussin kylkeen selkeästi erotettava tunnus

asbesti pöly näyte

asbesti teippi

Täytä tilauslomake ja pakkaa näytteet huolellisesti

 • Jokainen näyte vähintään kahden minigrip-pussin sisällä
 • Jos lähetät näytteet postilla, käytä kestävää kuplamuovikirjettä

Näytteiden toimittaminen

TAI

 • Voit lähettää näytteesi postitse Top Analyticaan

Osoitetiedot

Top Analytica Oy, Ruukinkatu 4, 20540 Turku

Old mill top analytica

Teknologiakiinteistö Old Mill

Tulosten raportointi

 • Saat tulokset sähköpostiisi kirjallisesti raportoituna
 • Pyydettäessä ilmoitamme suoraan puhelimitse
 • Saat tulokset viimeistään seuraavana päivänä näytteen tuontihetkestä

asbesti tulokset raportti

Luotettavuus

Top Analytica Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima asbestin ilma-, pöly- ja materiaalinäytetestaus-laboratorio T337, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Lisää akkreditointistatuksestamme voit lukea sivuilta www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T337

Top Analytica on vapaaehtoisesti mukana isobritannialaisen ‘Health and Safety Laboratory’ –viranomaislaboratorion säännöllisesti järjestämissä asbestinäytteiden kansainvälisissä vertailumittauksissa (AIMS, SEMS) sekä Suomen Ympäristokeskuksen  järjestämässä vertailumittauksissa (SYKE-vertailumittaus). SYKE:en vertailumittaus on aloitettu 2018 lopussa, joten siitä ei ole vielä virallisia tuloksia julkaistu. Listaus AIMS-vertailumittauksiin osallistuneista Suomalaisista laboratorioista löytyy täältä (Finnish laboratory classification report – AIMS Rounds 63 – 65).

Yleistä asbestista

Vuonna 2016 voimaan astunut lakimuutos on aiheuttanut epäselvyyksiä niin yksityishenkilöille, isännöitsijöille kuin rakennusalan ammattilaisille, sillä lainsäädäntö on tulkin-nanvarainen ja faktatietoa on vain rajallisesti. Tämän vuoksi olemme keränneet hyödyllistä tietoa asbestin käytöstä, historiasta, hyödyistä ja haitoista sekä lainsäädännöistä.

asbestitulokset
 • Top Analytica Oy Ab
 • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
 • Puhelin: 02-2827780
 • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab