Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 - Top Analytica

Top Analytica osana EU:n osarahoittamaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelmaa

Top Analytica Oy Ab osallistuu EU:n osarahoittamaan hankkeeseen “Innovatiivinen Suomi“. Tämä aloite on osa laajempaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelmaa, joka tähtää alueiden elinvoiman, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Suomen ohjelma, joka on laadittu yhteistyössä ministeriöiden, alueiden ja järjestöjen kanssa, on saanut Euroopan komission hyväksynnän toukokuussa 2022. Ohjelma kattaa laajan kirjon politiikan aloja kuten elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä.

Top Analytica on yksi rahoituksensaajista “Innovatiivinen Suomi” -hankkeessa, joka on osa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Tämä hanke pyrkii edistämään alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rahoituksen avulla vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä hyödynnetään digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.

Olemme aina panostaneet voimakkaasti innovaatioihin liiketoiminnassamme, ja nyt osallistuminen “Innovatiivinen Suomi” -hankkeeseen tarjoaa meille erinomaisen tilaisuuden kasvattaa liiketoimintaamme, vahvistaa kansainvälistymistämme ja lisätä kilpailukykyämme markkinoilla. On myös rohkaisevaa huomata, että tämän ohjelman läpileikkaavat painopisteet, kuten kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutos ja innovatiivisuus, ovat linjassa arvojemme ja tavoitteidemme kanssa. Haluamme olla mukana rakentamassa kestävämpää ja parempaa tulevaisuutta. Lisäksi ohjelman panostukset ilmastotoimenpiteisiin heijastelevat sitoutumistamme ympäristövastuuseen ja pyrkimystämme vähentää hiilijalanjälkeämme. Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa voimme tehdä merkittäviä edistysaskeleita kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Lue lisää osallistumisestamme hankkeeseen täältä:

  • Top Analytica Oy Ab
  • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
  • Puhelin: 02-2827780
  • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab