EtusivuTEST - Top Analytica
mikroskopi

Asbestitutkimukset

Asbestianalyysit meiltä luotet­tavasti, nopeasti ja puo­lueet­tomasti. Analy­soimme materi­aali-, pöly- sekä ilmanäytteitä. Käytämme asbestitutkimuk-sessa polarisaatio­valom­ikroskopiaa (PLM) sekä pyyhkäisy­elektroni­mikroskopiaa (SEM). Pyrimme toimit­tamaan tulokset alle vuoroka-udesa. Olitpa yksityis­henkilö tai alan ammat-tilainen, niin ota yhteyttä ja kysy lisää. Top Analytica OY on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima asbestin ilma-, pöly- ja materiaalinäytetestaus-laboratorio T337, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditointistatuksen löydät FINAS sivuilta:rnrnu003ca href=u0022https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T337u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eFINAS Akkreditointistatusu003c/au003ernrnu003ca href=u0022https://www.topanalytica.com/Asbestitutkimusu0022u003eAsbestitutkimus – lomakkeet ja hinnat -u0026gt;u003c/au003ernrnu003ca href=u0022https://www.topanalytica.com/sv/asbestundersokningu0022u003eAsbestundersökning – service på svenska -u0026gt;u003c/au003e

analyysi

Pintatekniset tutkimus- ja analyysipalvelut

Laajan laitekannan ja asian­tuntija­osaamisemme avulla tarjoamme huippu­luokan kuvantamis­menetelmiä, pinta-analytiikkaa sekä kemial­lista ana­lytiikkaa. Asian­tuntija­ryhmämme koostuu ke-mian, fysiikan sekä geologian alojen erikoisosa-ajista, minkä vuoksi pystymme auttamaan laajalti eri teollisuuden tahoja. Ota rohkeasti yhteyt­tä ja selvi­tetään miten voimme auttaa.rnrnu003ca href=u0022https://www.topanalytica.com/Tutkimusverkostou0022u003eLue myös laiteajan vuokraamisesta -u0026gt;u003c/au003e

laptop ikoni

Laitteisto ja analysointimenetelmät

Laitteistomme koostuu erilaisista spektros­koop­pisista sekä mikros­kooppisista lait­teista. Mene-telmämme sovel­tuvat niin kuvan­tamiseen, alku­aine­pitoisuuksien määrit­tämiseen kuin mole­kyylien tunnis­tamiseen. Näyt­teiden käsittelyyn labora­toriostamme löytyy kemial­liseen käsit­telyyn sovel­tuvaa tietämystä sekä erikois­lait­teistoa mm. poikki­leikkeiden teke­miseen.rnrnu003ca href=u0022https://www.topanalytica.com/Ionileikkuri-(BIB)u0022u003eLue lisää esimerkiksi Ionileikkurista (BIB) -u0026gt;u003c/au003e

TOP ANALYTICA OY AB

Top Analytica Oy Ab tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille analyysi- ja tutkimus­palveluja. Laitteemme soveltuvat mm. prosessi-, kemian-, paperi- ja metalli­teollisuuden ongelmien selvittämiseen sekä rakennus­teollisuuden materiaalien haitta-aineanalyyseihin. Toimimalla yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme materiaalien pinta­ominaisuuksia asiakkaan kilpailu­kyvyn parantamiseksi. Suoritamme toimeksi­annot luotta­muksellisina, puolueet­tomasti ja kilpai­lukykyisesti. Noudatamme kansain­välistä labora­torioiden IOS/IEC 17025 -laatu­järjestel­mää. Top Analytican asiakastietosuojasta ja yleisistä sopimusehdoista voit lukea lisää täältä ->

Top Analytican päätoimialat ovat:

 • Pintatekniikan palvelututkimus ja pinta-analyysit
 • Asbestianalyysit
 • Yritysten ja korkeakoulujen tutkimusverkoston kehittäminen
 • Konsultointi

Menetelmämme soveltuvat mm. seuraavien aiheiden tutkimiseen:

 • Adheesio-ongelmat; Maalit, lakat, polymeerit jne.
 • Elektroniikkateollisuuden materiaalit
 • Korroosio-ongelmat
 • Pinnoitteet ja ohutkalvot
 • Keraamiset jauheet
 • Erilaiset kuidut

Tutkimus- ja asiantuntijaverkosto:

 • Laiteaikavuokraus
 • Laitekäyttöverkosto
 • Konsultointi
 • Koulutus
 • Seminaarit ja työpajat
 • Yhteistyöprojektit

Palautteesi on meille tärkeä!

Asiantuntijamme

 • Top Analytica Oy Ab
 • Ruukinkatu 4, 20540 Turku (sijaitsee Old Mill -teknologiakiinteistön sisäpihalla)
 • Puhelin: 02-2827780
 • Asbestitiimi: +358 44 787 4845
Copyright © 2024 Top Analytica Oy Ab