Muut analysointimenetelmät

Värimittari

värimittari

Minolta Spectrophotometer CM3600d värimittauslaitteisto toimii näkyvän valon aallonpituusalueella 360 - 740 cm-1. Laitteistolla voidaan mitata kiinteitä tasomaisia, jauhemaisia ja kidemäisiä näytteitä sekä nesteitä. Nestemäiset näytteet mitataan kyveteissä transmittanssimittauksina.

Menetelmässä valkoinen varjoton valo ohjataan näytteeseen. Näytteestä heijastunut valo detektoidaan. Jokainen näkyvän valon aallonpituus vastaa tiettyä väriä. Näytteiden välisiä värieroja voidaan mitata käyttäen Lab koordinaatteja (musta-valko (delta L), puna-vihreä (delta a) sekä kelta-sininen (delta b)).

  • Väriavaruus CIEL*a*b*
  • Säteilylähde D65 (4 kpl xenon lamppuja)
  • Mittausgeometria D/8.
  • Havainnointikulma 10°
  • Mittaukset kiillon kanssa ja ilman
  • Kolme eri mittausaukon kokoa

Kiiltomittari

Kiiltomittari

Kannettava Erichsen Picogloss 503 on kolmen kulman kiiltomittari. Kolme kulmaa 20, 60 ja 85 astetta, voidaan mitata samanaikaisesti.

pH-mittari

pH