Terästeollisuus

Terästeollisuudessa mikroanalytiikka toimii ongelman­ratkaisun kulmakivenä esimerkiksi korroosio­ilmiöiden tulkitsemisessa kemiallisten reaktoreiden ja jätteen polttoon tarkoitetuissa kohteissa. Monessa tapauksessa kolmannen osapuolen puolueeton materiaalituntemus ja -analyysi auttavat selvittämään ongelman perimmäiset syyt. Ylivoimaisesti eniten käytetyt instrumentit korroosio­tutkimuksessa ovat SEM-EDS, WDS ja XRF. Materiaali­näytteiden valmistelussa käytämme ionileikkuria sekä hartsivaluja. Ionileikkurin avulla saamme materiaalien rajapinnat mikroskopoinnissa näkyviin lähes natiivissa tilassaan.

Steel

Maalien ja erilaisten pinnoitteiden kiinnittyminen teräkseen sekä pintarakenteissa esiintyvät poikkeamat kuten likatahrat, epätäydellinen adheesio ja värivirheet ovat tuotteen laadun kannalta olennaista kontrolloida. Satunnaisten poikkeamien tapauksissa mikroskopia ja pintaherkät laitteet ovat usein ainoa mahdollinen tapa selvittää ongelman alkuperä.

Rakennusmateriaalien valmistuksessa on ymmärrettävä niiden ikääntyminen eri ilmanaloissa. Nesteen ja materiaalin pinnan välinen kulma, eli niin sanottu kontaktikulma, auttaa ymmärtämään, miten tuotteen pinta muuttuu ilmaston vaikutuksen alaisuudessa.

Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus yhteistyöstä metalliteollisuuden tuotekehityksessä sekä erinomainen korroosioilmiöiden asiantuntemus jotka voimme tarjota asiakkaidemme ongelmanratkaisun tueksi.