PAH-analyysit materiaalinäytteistä

Tarjoamme luotettavaa ja puolueetonta PAH-aineiden testausta. Analyysit suoritamme omissa tiloissamme olevilla

korkealaatuisilla uutto- ja kaasukromatografi-massaspektrometri(GC-MS)-laitteistoilla. PAH-analyysilla saamme selville

näytteessä olevat yhdisteet sekä niiden pitoisuudet. Noudatamme toiminnassamme SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 standardia.

Analysoitavat PAH-yhdisteet:

Antraseeni C14H10

Asenafteeni C12H10

Asenaftyleeni C12H8

Bentso(a)antraseeni (BaA) C18H12

Bentso(a)pyreeni (BaP) C20H12

Bentso(b)fluoranteeni (BbFA) C20H12

Bentso(k)fluoranteeni (BkFA) C20H12

Betso(g,h,i)peryleeni (BhgiP) C22H12

DiBentso(a,h)antraseeni (DBahA) C22H14

Fenantreeni C14H10

Fluoranteeni C16H10

Fluoreeni C13H10

Indeno[1,2,3-cd]pyreeni C22H12

Kryseeni C18H12

Naftaleeni C10H8

Pyreeni C16H10

PAH-yhdisteet ovat hiilivetyjä, joita syntyy orgaanisen aineksen epätäydellisen palamisen tuotteena. Yleisimmin PAH-yhdisteitä

on vahoissa tervapapereissa, -pahveissa, vedeneristeenäkin käytetyssä kivihiilipiissä ja -tervassa sekä muissa vanhoissa

bitumituotteissa. Etenkin kivihiilipikeä sisältäävän materiaalin saattaa tunnistaa pistävästä, ratapölkkyä muistuttavasta

hajusta. On kuitenkin syytä muistaa, että PAH-yhdisteitä sisältävä materiaali voi olla myös täysin hajuton.

PAH-yhdisteet on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi yhdisteiksi ja ne aiheuttavat esimerkiksi silmä- ja iho-oireita.

Materiaalinäytteen PAH-analyysin hinta on 130,00€ (alv 0%).

Mikäli sinulla on PAH-analyysiin liittyvää kysyttävää, voit olla meihin yhteydessä joko puhelimitse

+358 44 787 4845 tai sähköpostilla -